Owa-dekor

Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest OWA-dekor Sp. z o.o. 

Cel przetwarzania danych przez OWA-dekor Sp. z o.o. 

1. sprzedaży produktów oferowanych przez OWA-dekor Sp. z o.o. 

2. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1. 

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. 

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora biuro@owadekor.com.pl 

Administrator udostępnia dane Użytkownika: 

1. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży

 2. Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością lub jego podwykonawcom (np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy informatyczne) 

3. Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku 

4. Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.