Owa-dekor

Dla niepełnosprawnych

Balustrady wypełnione blachą

Dla niepełnosprawnych

BKN – balustrada na podjazdach dla niepełnosprawnych.

Konstrukcję nośną balustrady stanowi rama z rur ( słupki i podwójny pochwyt ) o średnicy Ø 50 mm mocowana do podłoża kotwami osadzanymi chemicznie.

 W zależności od sposobu mocowania balustrady ( od góry czy z boku ) stosowane są kotwy M16 lub M 12. Pochwyty mocowane są do słupków za pomocą odstępników systemowych, górny na wysokości 0,9 m dolny na wysokości 0,7 m. W przypadku braku bocznych krawężników ograniczających tor jazdy wózków, w odległości minimum 0,07 m od płaszczyzny podjazdu montuje w odbojnice z rury Ø 42.

materiały:
  • stal nierdzewna
  • stal konstrukcyjna malowana farbą proszkową na kolory wg palety RAL
  • stal konstrukcyjna ocynkowana
 
sposób mocowania:
  • słupki mocowane kotwą M-16 do krawężnika podjazdu
  • słupki mocowane dwoma kotwami M-12 do policzka podjazdu
 
pliki do pobrania:BKN moocowanie z góry (.pdf) – 150 KB
BKN mocowanie z boku (.pdf) – 147 KB